Errata en addenda

Addenda:

Auteur(s)Nicolien de Gier (Universiteit Leiden)
TitelSlachtoffer van huiselijk geweld én een onzekere verblijfstatus
AbstractHuiselijk geweld (HG) is een van de meest voorkomende geweldsvormen in Nederland. Slachtofferschap van HG komt voor in alle lagen van de bevolking, en het is een vorm van geweld dat onder meer door intergenerationele overdracht in stand blijft. Het thema van mijn (nog te verschijnen) artikel dat ik zal presenteren richt zich op mogelijke crimmigratie- en victimmigratieprocessen rondom de hulpverlening van professionals in de veiligheidszorg aan slachtoffers van huiselijk geweld die in Nederland een onzekere verblijfsstatus hebben (ongedocumenteerden en huwelijksmigranten). In het bijzonder richt ik mij op de internationale en nationale wet- en regelgeving die in het leven zijn geroepen om bescherming te bieden aan slachtoffers (van HG) en waarop slachtoffers (ook zonder verblijfsstatus) rechten aan kunnen ontlenen. Daarnaast geef ik een overzicht van bestaande literatuur over de uitvoeringspraktijk rondom deze wet- en regelgeving. Het juridisch overzicht is veelbelovend, en geeft verschillende waarborgen ter bescherming van slachtoffers van HG, ongeacht hun verblijfstatus. De praktijk is echter minder rooskleurig: vanwege uiteenlopende redenen zijn professionals in de veiligheidszorg beperkt in het bieden van de formeel vastgelegde hulpverlening en heeft de wetgeving en het uitvoeringsbeleid juist een excluderend en criminaliserend karakter voor ongedocumenteerde slachtoffers. Dit leidt tot juridische- en uitvoeringspraktijken die crimmigratie en victimmigratie veroorzaken en in stand houden. In plaats van het bieden van bescherming kunnen de juridische- en uitvoeringspraktijken daardoor leiden tot secundaire victimisatie van de slachtoffers en zeer geringe hulpverleningsmogelijkheden door professionals uit de veiligheidszorg.
Referenties 
KeywordsHuiselijk geweld, migratie, crimmigratie, victimmigratie
Panelnummer7
PaneltitelMigratie en veiligheid
Papervolgnummer4
Dag en tijdDonderdag, 10:30-12:00
LocatieA0.08

Wijzigingen:

Auteur(s)Puck Meulen (Open Universiteit) Geert-Jan Stams (Universiteit van Amsterdam) Evelyn Heynen (Open Universiteit) Susan van Hooren (Open Universiteit) Emile Kolthoff (Open Universiteit)
TitelWhat Works, Works? The Dutch case on effectively preventing Juvenile Delinquency: A Meta-Analysis.
AbstractThe Netherlands has seen an overall decline in juvenile delinquency in recent years. Simultaneously, there’s been an uptick in the number of minor perpetrators involved in serious violent crimes performed in group contexts. Effective preventive interventions for juvenile delinquency are essential, as they prove to be (cost)effective, beneficial for juveniles and society, and in accordance with children’s rights. While preventive interventions across a wide variety of areas have shown effectiveness, it’s crucial to subject them to rigorous evaluations before widespread implementation. Not all interventions are effective, and some may even cause harm. In the Netherlands, a Recognition Committee ‘’Judicial Interventions’’, assesses whether interventions sufficiently meet the recognition criteria for being effective in preventing juvenile delinquency. This meta-analysis draws on the contemporary Dutch context of (preventive behavioral interventions for) juvenile delinquency, and adds to this limited body of knowledge by evaluating the collective impact of judicial behavioral interventions – currently recognized – in preventing juvenile delinquency in the Netherlands, and whether these interventions were performed as intended. We searched for studies within the ‘’Database Effective Youth Interventions’’. Titles and abstracts were screened, based on several inclusion criteria: (1) studies had to evaluate a judicial youth intervention with ‘’initial indications’’ of effectiveness, (2) studies had to be performed in the Netherlands, and (3) studies had to present achieved effectiveness in terms of delinquency or recidivism, as an outcome measure. Results can’t be presented yet, as we are currently reading and coding the included studies. However, several critical remarks can already be made.
Referenties 
Keywords 
Panelnummer6
PaneltitelCrime prevention and conceptualisation
Papervolgnummer1
Dag en tijdDonderdag, 10:30-12:00
LocatieB0.25

ANNULERINGEN:

  • Roland Moerland, “De moraal van het verhaal: Hoe narratief de overtuigingskracht en organisatie van genocideontkenning beïnvloedt” (panel 35)