NVC digitale marktdag 2020

Vrijdag 19 juni digitale marktdag; geen fysiek NVC congres in 2020

Het jaarlijkse NVC-congres zal dit jaar in verband met het coronavirus de vorm hebben van een digitale marktdag op vrijdag 19 juni 2020, met sessies die digitaal en live worden gehouden. Deelname aan deze eendaagse interactieve marktdag is gratis. Het fysieke congres in het Kamerlingh Onnes gebouw in Leiden komt te vervallen. 

De deadline voor indiening van bijdragen (inclusief losse presentaties, themasessies en roundtables) voor de Digitale Marktdag Criminologie is donderdag 14 mei, via dit platform. Door middel van het indienen van een abstract meldt u zich automatisch aan voor het bijwonen van de marktdag.

Belangstellenden voor enkel het bijwonen van de marktdag kunnen zich tot 17 juni 17.00 uur opgeven middels een e-mail aan info@criminologie.nl. Vermeld in de mail uw naam, titel, affiliatie en uw e-mailadres.

Deelname is gratis. 

*****

Met vriendelijke groet,

Het NVC-bestuur

Inschrijving voor het fysieke congres is gesloten.

Bijdragen indienen voor de digitale marktdag is nu mogelijk.